Loading...

Chứng nhận chất lượng toàn cầu

 

KGC Jung Kwan Jang: Dẫn đầu thị trường Hồng sâm thế giới

Là thương hiệu đạt được nhiều giải thưởng về chất lượng trong và ngoài nước, KGC Jung Kwan Jang sở hữu công nghệ sản xuất Hồng sâm hàng đầu thế giới đáp ứng mọi điều kiện chất lượng khắc khe.

Chứng nhận HACCP

Chứng nhận ISO 22000:2009

Chứng nhận GMP Hàn Quốc

Chứng nhận GMP Nhật Bản

Chứng nhận GMP Saudi

Chứng nhận GMP Australia

KGC Jung Kwan Jang còn sở hữu 184 bằng sáng chế liên quan đến Nhân Sâm, cũng như 192 chứng nhận KOLAS  về tiêu chuẩn chất lượng cao.